A Woman Learning Thai...and some men too ;)

Learn Thai Language & Thai Culture

Cat Cartoons Episode 136: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน แคบหมู
Narrator: Episode – ‘Kaep moo’.

สีสวาด: วิเชียรมาศ มาดูอะไรบนโต๊ะนี่แน่ะ คุณพ่อพี่เก่งซื้อมาจากเชียงใหม่ บอกว่าเป็นแคบหมู
Si Sawat: Wi-chian maat! Come and take a look at what’s on the table! Pee Geng’s dad bought it in Chiang Mai. He said that it’s ‘Kaep moo’.

วิเชียรมาศ: ไม่เห็นมีหมูเลย
Wi-chian maat: I don’t see any ‘Moo’ at all!

เก้าแต้ม: นั่นสิ แคบหมู หมูทำยังไงให้มันแคบหลอ(หรือ)
Kao Taem: That’s just it! ‘Kaep moo’: what do you have to do to ‘Moo’ to make it ‘Kaep’?

สีสวาด: หืม เก้าแต้มนี่เชยจริง ๆ ไม่รู้หรอกหลอ(หรือ)ว่า แคบหมู ก็คือหนังหมูทอดกรอบไง
Si Sawat: Sheesh, Kao Team! You are really clueless! How do you not know that ‘Kaep moo’ is crispy fried pork skin?!

วิเชียรมาศ: ที่อยู่ในถุงเนี่ยะ(นี่อ่ะ)หลอ(หรือ)
Wi-chian maat: The stuff that’s in the plastic bags?

วิเชียรมาศ: ใช่ ใช่จริง ๆ ด้วย เป็นหนังหมูทอดกรอบ น่ากินจังน้า(นะ)
Wi-chian maat: Yeah, you’re right! They’re crispy fried pork skin. They look ‘pawsitively’ yummy.

สีสวาด: แคบหมู เป็นอาหารทางภาคเหนือ คุณพ่อพี่เก่งเล่าให้ฟังว่า เค้า(เขา)เอาหนังหมูหรือหนังหมูติดมันมาทอดให้พองกรอบ เอาไว้กินกับน้ำพริก หรือกินเล่น ๆ ก็ได้ กรอบ ๆ อร่อยดี
Si Sawat: ‘Kaep moo’ is northern Thai food. Pee Geng’s dad said that people would fry pork skin or pork skin with fatty layers until they are puffed up and crispy and they can be eaten with chili paste or as a snack. Super crispy and very tasty!

เก้าแต้ม: แหม อยากกินจังอ่ะ(อะ) น้ำลายไหลแล้วล่ะ
Kao Taem: Mmm. I’d love to have some of that. Why, I’m salivating (just thinking about it)!

สีสวาด: ถ้าเราทำตัวดี ๆ เดี๋ยวพี่เก่งพี่ก้อยก็แบ่งให้เรากิน แมวอย่างเราก็กินแคบหมูได้
Si Sawat: If we’re on our best behavior, Pee Geng and Pee Goi will share some of it with us. We cats eat ‘Kaep moo’ too.

ผู้บรรยาย: คำว่า แคบหมู เขียน สระแอ ค ควาย บ ใบไม้ ห หีบ ม ม้า สระอู ไม่ต้องใส่ไม้ไต่คู้หรือไม้เอก
Narrator: The word ‘Kaep moo’ is written ‘Sara ae’, ‘Khor khwaai’, ‘Bor bai mai’, ‘Hor heep’, ‘Mor maa’ and ‘Sara oo’. It is not necessary to have a ‘Mai dtaai koo’ nor ‘Mai ayk’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Kaep moo’ (แคบหมู) is a compound word meaning ‘crispy fried pork rind’ or ‘pork cracklings’ (only the skin or including the layers of fat).

‘Moo’ (หมู) on its own can mean either ‘pork’ or ‘pig’. In this episode, it is used by Kao Taem to refer to pork meat.

‘Kaep’ (แคบ) on its own means ‘narrow’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 136: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Interviewing Thai Teacher: Jang

Interviewing Thai Teacher

What Makes a Good Thai Teacher?…

Welcome to the fifth post in the Thai Teacher Interview series. If you missed it, Yuki Tachaya (PickUp Thai Podcasts) was the first Thai teacher interview, the second Kannaphat Saelee (Jan), the third Waan Waan (Learn Thai with Waan Waan), and the forth was Kruu Cherry (Rian Thai Kruu Cherry).

Note: At the end of each interview you can download the interview questions to ask Thai teachers of your own choosing.

Interviewing Thai Teacher: Jang…

Name: Phonphailin Ketprayoon
Professional Name: Jang
Age Range: 30-35
Location: Bangkok
Website: in progress
Facebook: Learn Thai the Easy Way
YouTube: Learn Thai with Jang
Instagram: learnthailanguage
Skype: jangwang12

How long have you been teaching Thai to foreigners?

10 years. I have been teaching Thai to foreigners since 2008.

What made you want to teach Thai?

After I graduated from the university, my first job was staff in a high school and I needed to assist teachers including foreigner teachers with school papers. At that time, I had a chance to use my English to explain things and also taught them Thai words to use in daily life. Since then I felt that it was interesting and useful if I could help foreigners to be able to use Thai, so they could live and work here more easily. Then I decided to start working as a Thai teacher at language schools.

What motivates you to continue teaching Thai?

Watching my students speak in Thai with Thai people, using the language to communicate in their daily lives. After years of teaching, I know this job is what I am happy to do.

What qualifications do you have to teach the Thai language?

I have a Bachelor of Arts with Thai major and English minor from Silapakorn University.

What student age brackets do you teach?

The youngest student I have taught was a 5-year-old girl and the oldest one was 77 years old. (Never too late to learn!)

What nationalities have you taught?

My students are from various countries from all over the world! For example: USA, Australia, UK, Brazil, Canada, France, Spain, Sweden, Norway, Germany, Denmark, Italy, Switzerland, Netherlands, Belgium, Korea, China, Japanese, Malaysia, Singapore, Philippines, India, Vietnam and Myanmar!

What percentage of your students are beginner, intermediate, advanced?

70% beginner, 20% intermediate and 10% advanced.

Apart from Thai, what other languages do you use to teach Thai?

Mostly English and some Japanese for very basic words. Anyway, all of my Japanese students can speak English.

What is your level of proficiency in those languages?

Very good in English.

Is your teaching approach more teacher centered or student centered?

It’s mixed, but 80% student centered. As I mostly deliver one-to-one lessons, I focus on what my students need. The students and I always discuss what they want and need to learn.

What are some of your favorite teaching methods?

I show students Thai structures with examples first so they can start creating their own sentences. I encourage them to speak Thai as much as possible, so they can use the structures they have just learnt.

What is your philosophy regarding the four skills: listening, speaking, reading and writing?

To learn languages naturally you need to listen to natives first, to learn how they pronounce words. And then you can start imitating those sounds. When you feel more comfortable speaking and know more vocabulary you can then start reading and writing more easily, because you can guess what it means. Also, if you have correct pronunciation, you will be able spell words more easily.

Do you prepare your own materials to give to your students?

Yes. I prepare my own materials to fit individual students. I also create free Thai learning sources on social media: Facebook, Youtube, Instagram and blogs.

If yes, what system of transliteration do you use?

I use Paiboon as it is easy to understand, in my opinion.

In your experience what, if any, are the shortcomings of that system?

There are some symbols that do not exist in English and some look the same as English spellings but they are pronounced differently. These cause a little confusion to learners at the beginning, but I found it easier than other books I have read so far.

What your thoughts about the use of transliteration in teaching Thai?

It causes confusion to the learners because different books use different systems. If you are willing to learn survival Thai, it is fine to start from transliteration. But if you want to be serious and have a good understanding of the Thai language, I think it is better to learn the Thai alphabet.

In your opinion, how important is reading and writing Thai in helping foreigners learn the language?

As I mentioned above different books use different systems, so you will get confused and might not be able to pronounce words correctly as there are some sounds that don’t compare to English. Then learning Thai scripts will help you to pronounce words correctly and have better communication with Thai people as not every Thai can read the symbols in the books.

Ideally, when should foreigners start to learn how to read and write Thai?

If you plan to live in Thailand long-term, you should start learning Thai alphabet earlier rather than later. You cannot avoid Thai script because you will see it every single day and everywhere. Anyway, some of my students gave up learning Thai script as they thought it was too difficult. My suggestion is you can start with the transliteration first until you feel more comfortable communicating in Thai, then start learning how to read and write. It is a good feeling when you finally read and write the words you know in Thai and you will become proud of yourself.

Do you teach in a classroom, venue(s) determined by your student(s), or via Skype?

My lessons are both in person and online via Skype. The in-person lessons can be held at coffee shops or students’ places as agreed.

What do you believe is the hardest subject matter to teach in the Thai language?

It depends on where the students are from. I think tones are very difficult for most of students who are not used to tonal languages. It takes time to practice and learn from mistakes as well. Also, some ending particles are difficult as you cannot find a direct translation in English (but some of them compare to Japanese).

How do you assess whether or not your students understand what you are saying and/or teaching?

As every student of mine needs to interact with me in lessons, so I can check if they understand me or not. For example, I will ask them questions in Thai and request them to answer, or they make sentences using vocabulary or patterns they have just learnt. Also, I assign exercises and homework after the lessons, so I can check then correct any mistakes and make a decision whether I teach the next topic or review the last one.

What do you do when it is obvious that your students do not understand what you are saying and/or teaching?

I will repeat that topic and make sure my students understand it. I will give new examples or explanations until they completely understand.

Ideally, when should an absolute beginner begin to speak Thai?

Right away! At least they should know some basic words like “Hello”, “Thank you” and “Sorry”. It does not have to be anything complicated.

How do you get your students to use Thai?

At the beginning of the lessons, I would simply ask them in Thai what they did yesterday or at weekends. Then they need to tell their stories in Thai. It is a good opportunity to use words and patterns they learnt in previous lessons to form their sentences. If there are words that they have not learnt yet, we will take the opportunity to learn new words as well.

How strict are you in respect of tones and/or vowel length?

I am strict but in a friendly way. I will give examples how tones and vowel length affect meanings. It can cause bad words, funny situations or misunderstandings. This will help students to become aware of their pronunciation. If I hear mistakes, I will correct them and also give funny tricks to remember tones or vowel length better as I believe that humour sticks in our minds longer.

What are some of the pronunciation problems unique to a particular nationality in learning Thai that you have observed in your students?

Most of my Chinese students cannot pronounce “ง”, “น” or “ม” they pronounce in “ล” instead (Also “ง”, “ป” and “ต” in general students). I need to show them how to form their mouth to pronounce those sounds correctly.

What are your thoughts about beginners learning and using colloquialisms, slang and/or swear words when they speak Thai?

If those colloquialisms and slang are commonly used among Thais, I think it is okay to use them. Anyway, you should know proper words as well because not everybody understands all slang. As for swear words, I think they are good to know, but not to use. I am also a language learner, so I know how exciting it is to learn something bad sometimes. To be honest, I also learn swear words and bad words in English, but I do not use them. I do not think it is nice manners to say rude words to other people.

What are your thoughts about beginners using ภาษาวิบัติ or ‘social media Thai’?

As long as they know the real meanings and spellings, I think it is okay. It is something funny to giggle about with friends. You must know when is a good time to use those ภาษาวิบัติ, and when you need to use a formal Thai. It is another way of learning.

In respect of standards, what are the general expectations you have of your students?

I expect my students to be able to communicate in Thai and spend their daily lives with less problems. They should be able to express what they would or would not like and have a good relation with Thai people.

What advice would you give to students of the Thai language?

Don’t be scared of making mistakes. Everybody makes mistakes all the time. You can laugh and learn from them. Then you can try to have small talk with street venders, taxi drivers, or your Thai friends every day. You can find good learning sources on the Internet to practice Thai as well. You can make your own flash cards or download applications for your mobile phone to learn new words on the way to work or return home. It will turn your boring time in traffic to a fun learning time!

Phonpailin Jang,
Learn Thai the Easy WayThai teacher interview questions…

The download has additional questions for you to pick and choose from – enough for everyone’s liking.

Download: Questions for potential Thai teachers

Watch this space for more Thai teacher interviews.

Share Button

Cat Cartoons Episode 135: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน รโหฐาน – มโหฬาร
Narrator: Episode – ‘Ra-hoh-taan’ – ‘Ma-hoh-laan’.

สีสวาด: เก้าแต้ม เดินเร็ว ๆ เข้า โรงเรียนพี่เก่งใกล้เลิกแล้ว
Si Sawat: Kao Taem! Hurry up! Pee Geng’s school is about to finish.

เก้าแต้ม: อย่าเดินเร็วนักซี่(สิ) ชั้น(ฉัน)หายใจไม่ทันน่ะ
Kao Taem: Don’t walk so fast! I can’t catch my breath!

สีสวาด: พี่เก่งคงจะแปลกใจนะที่เรามารับ
Si Sawat: Pee Geng will probably be surprised that we’re here to pick him up.

เก้าแต้ม: อู้หู! โรงเรียนพี่เก่งใหญ่โตรโหฐานจังเลยน้า(นะ)
Kao Taem: Wow! Pee Geng’s school is ‘Yai dtoh ra-hoh-taan’! Wouldn’t you say so?!

สีสวาด: นี่ อย่าพูดเสียงดัง อายเค้า(เขา)
Si Sawat: Hey! Keep your voice down! What will people think?!

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)พูดอะไรผิดหลอ(หรือ)
Kao Taem: Did I say something wrong?

สีสวาด: ก็เธอบอกว่า โรงเรียนพี่เก่งใหญ่โตรโหฐาน นะสิ รโหฐาน หมายถึง ที่เฉพาะส่วนตัว หรือที่ลับ
Si Sawat: Well, you said that Pee Geng’s school is ‘Yai dtoh ra-hoh-taan’. ‘Ra-hoh-taan’ means ‘(a) private or secret place’.

เก้าแต้ม: ก็ชั้น(ฉัน)ได้ยินบางคนเค้า(เขา)พูดนี่นา(นะ)ว่า ใหญ่โตรโหฐาน น่ะ
Kao Taem: But I’ve heard people say it this way: ‘Yai dtoh ra-hoh-taan’, you know?!

สีสวาด: ก็เค้า(เขา)พูดผิดนะซี่(สิ) ถ้าพูดถึงสถานที่ใหญ่โต เธอก็ต้องพูดว่า ใหญ่โตมโหฬาร
Si Sawat: Well, then they’ve said it wrong. If you’re talking about a place that’s ‘Yai dtoh’, you must say ‘Yai dtoh ma-hoh-laan’.

เก้าแต้ม: มโหฬาร แปลว่าอะไรหลอ(หรือ)
Kao Taem: What does ‘Ma-hoh-laan’ mean?

สีสวาด: แปลว่า ใหญ่โต กว้างใหญ่ หรือยิ่งใหญ่ จ้ะ
Si Sawat: It means ‘huge’, ‘vast’ or ‘grand’.

ผู้บรรยาย: รโหฐาน หมายถึง ที่เฉพาะส่วนตัว หรือที่ลับ มโหฬาร หมายถึง ใหญ่โต กว้างใหญ่ หรือยิ่งใหญ่
Narrator: ‘Ra-hoh-taan’ means ‘(a) private or secret place’. ‘Ma-hoh-laan’ means ‘huge’, ‘vast’ or ‘grand’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 135: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Thai Lyrics Translated: I Won’t Stand For This (หนูไม่ยอม)

เพลง หนูไม่ยอม
Song: I won’t stand for this

ศิลปิน ฝน ธนสุนทร
Artist: Fon ThanaSunthon

หนูไม่ยอม หนูไม่ยอม หนูไม่ยอม
I won’t stand for this. I won’t stand for this. I won’t stand for this.

มีโจรแปลกปลอม ย่องมาตอนหนูหลับ
A strange thief snuck in while I was fast asleep.

พอลืมตาแหมจิตใจหนูหายวับ เพราะหนูเผลอหลับ
I awoke with a start as I had fallen asleep without knowing it.

โจรย่องมาจับมาจูบมากอด
The thief snuck in and he touched me, kissed me, held me in his arms.

หนูไม่ยอม หนูไม่ยอม รีบคว้าปืน

I resisted. I resisted. I quickly reached for my gun.


แล้วลุกขึ้นยืนหวังจะยิงให้จอด
Then I got up to (try to) shoot (him), hoping that it would make him stop.

พอหนูจะยิง

Just as I was about to shoot (him) though.


โจรกลับวิ่งเข้ามากอด
The thief ran up to me and held me in his arms again.

แล้วจูบหนูดังฟอด
He ‘sniff-kiss’-ed my cheek with a loud ‘Sniff’!

กระโดดลงหลังเรือนไป
Then he jumped down and out from the back of my house.

ผู้หมวดขาหนูขอแจ้งความ
(Police) Lieutenant, Sir! I wish to make a police report.

เมื่อวันที่สิบสาม
On the 13th…

ตอนสองยามเห็นจะได้

…at about midnight…


มีโจรคนหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไร
…a thief whose name I do not know…


ผิวดำแดงร่างใหญ่ ๆ

…with swarthy skin and a rather big body…

เขาย่องมาตอนหนูหลับ
…broke in while I was fast asleep.เขาจับ เขาจูบ เขากอด เฮ้อ

He touched me, he kissed me, he held me in his arms. Sigh!

แล้วเขาก็วิ่งหนีไป

Then, he ran away!

หนูไม่ยอม หนูไม่ยอม

I won’t stand for this! I won’t stand for this!


ถึงแจ้งความ

That’s why I’m making this report.


ผู้หมวดต้องตาม

(Police) Lieutenant, you must track him down…


ตามจับมาให้ได้

…and arrest him at all costs.


ลากตัวมาขังให้สาสมใจ
Drag him here and lock him up to appease me

แล้วให้เขาจูบหนูใหม่
Then let him kiss me again.


แล้วหนูจะไม่เอาความ

This time I won’t pursue the matter legally.

Share Button

Cat Cartoons Episode 134: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน รูป
Narrator: Episode – ‘Roop’.

ผู้ประกาศข่าว: ปิดภาคเรียนนี้ นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พร้อมใจกันบวชเณรยี่สิบรูป
Newscaster: This coming school break, the ‘Nak rian’-s of ‘Put-ta-saat-sa-naa Wan aa-tit’ school are ready and willing to ‘Buat nayn’, twenty ‘Roop’-s.

ก้อย: พี่เก่ง ทำไมเณรเป็นรูปล่ะ ไม่ใช่คนหลอ(หรือ)
Goi: Pee Geng, why are ‘Nayn’-s (counted as) ‘Roop’-s? It’s supposed to be ‘Kon’, isn’t it?

เก่ง: ใช่ เณรเป็นคน แต่ครูสอนว่า ลักษณะนามของเณรคือ รูป
Geng: It’s true, ‘Nayn’-s are people but my teachers taught us that the classifier for ‘Nayn’ is ‘Roop’.

ก้อย: ก็เค้า(เขา)พูดถึงนักเรียน ทำไมใช้ลักษณะนามว่า รูป ล่ะ
Goi: Well, she was talking about ‘Nak rian’-s. So why should we use the classifier ‘Roop’?

เก่ง: นักเรียน ใช้ลักษณะนามว่า คน เค้า(เขา)อาจเข้าใจผิดน่ะ นักเรียนบวชเณรยี่สิบคน ไม่ใช่ยี่สิบรูป
Geng: The classifier for ‘Nak rian’ is ‘Kon’. They’ve got it wrong. (It should be) ‘Nak rian’ (to) ‘Buat nayn’ twenty ‘Kon’-s, not twenty ‘Roop’-s.

วิเชียรมาศ: ชั้นก็ได้ยินเค้าพูดว่า นักเรียนบวชเณรยี่สิบรูปจริง ๆ เหมือนกัน
Wi-chian maat: I too, heard her actually say “‘Nak rian’ (to) ‘Buat nayn’, twenty ‘Roop’-s”.

สีสวาด: เพราะเค้าคิดเลยไปว่า เมื่อบวชเป็นเณรแล้วก็ต้องใช้ลักษณะนามว่า รูป น่ะสิ ต้องบอกว่า นักเรียนยี่สิบคน เมื่อบวชเป็นเณรแล้ว จึงเป็นเณรยี่สิบรูป
Si Sawat: Well, obviously because she (must have) thought that when one ‘Buat’-s as a ‘Nayn’, the classifier to be used is ‘Roop’. She should have said “‘Nak rian’ (to) ‘Buat nayn’, twenty ‘Kon’-s”. When they have ‘Buat’-ed as ‘Nayn’-s, then they will be “‘Nayn’-s, twenty ‘Roop’-s”.

ผู้บรรยาย: เมื่อคำนามเป็น นักเรียน ใช้ลักษณะนามว่า คน เมื่อคำนามเป็น เณร ใช้ลักษณะนามว่า รูป
Narrator: When the noun is ‘Nak rian’, use the classifier ‘Kon’. When the noun is ‘Nayn’, use the classifier ‘Roop’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Nak rian’ (นักเรียน) means ‘pupil’ or ‘student’.

‘Buat nayn’ (บวชเณร) basically means ‘(to) ordain as a novice monk’. In Thai, novice monks are known as ‘Saam-ma-nayn’ (สามเณร), or just ‘Nayn’ (เณร) for short.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 134: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 133: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ไม่ดูตาม้าตาเรือ
Narrator: Episode – To not ‘Doo dtaa maa dtaa reua’.

วิเชียรมาศ: ละลัลลัลลา ละลัลลัลลัลลั้ลลา ละลั้ลลัลลาลัลลัลลา
Wi-chian maat: Lalalala Lalalalalala Lalalalalalala

เก้าแต้มและวิเชียรมาศ: แม๊ว เมี๊ยวว
Kao Taem and Wi-chian maat: Meow! Meowwww!!

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม! เหยียบมาได้ ไม่ดูตาม้าตาเรือซะ(เสีย)เลย
Wi-chian maat: Kao Taem! You stepped on it (my tail)! You’re not ‘Doo(-ing) dtaa maa dtaa reua’ at all!

เก้าแต้ม: ม้าอะไรอยู่แถวนี้ล่ะ แล้วเรือน่ะมีตาที่ไหนกัน
Kao Taem: What ‘maa’ (horse) is around here then? And how is it possible for a ‘reua’ (boat / ship) to have ‘dtaa’ (eyes)?

วิเชียรมาศ: ไม่รับผิดแล้วยังจะมาเถียงอีก
Wi-chian maat: It’s bad enough that you’re not owning up to it, but you’re talking back to me too!

เก้าแต้ม: อา อา ขอโทษก็ได้ แต่ที่เนี่ยะ(นี่อ่ะ)ไม่มีม้า แล้วเรือก็ไม่มีตาจริง ๆ นะ
Kao Taem: Alright! Alright! I’m sorry then. But there are no ‘maa’-s (horses) around here and ‘reua’-s (boats / ships) really do not have ‘dtaa’-s (eyes).

วิเชียรมาศ: ชั้น(ฉัน)ไม่ได้พูดถึงม้าที่เป็นสัตว์ ไม่ได้พูดถึงเรือที่เป็นพาหนะ แล้วก็ไม่ได้พูดถึงตาที่เป็นอวัยวะด้วย
Wi-chian maat: I’m not talking about the ‘maa’ (horse) that’s an animal. Nor am I talking about a ‘reua’ (boat / ship) that’s a vehicle. I’m also not talking about the ‘dtaa’ (eyes) that are organs (body parts).

เก้าแต้ม: โอ๊ย พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย
Kao Taem: Sheeesh! I have no idea what you’re talking about!

วิเชียรมาศ: คำว่า ตา มาจาก ตา ของกระดานหมากรุก ส่วน เรือ และ ม้า ก็คือตัวหมากรุก รู้ซะ(เสีย)บ้างซี่(สิ)
Wi-chian maat: For your information, the word ‘dtaa’ comes from the ‘dtaa’ (square) of a chess board whereas ‘reua’ (rook) and ‘maa’ (knight) are the names of chess pieces.

ผู้บรรยาย: ไม่ดูตาม้าตาเรือ เป็นสำนวนหมายถึง เดินไม่ระมัดระวัง หรือไม่ดูให้รอบคอบ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ มีที่มาจากการเล่นหมากรุก
Narrator: “(To) not ‘Doo dtaa maa dtaa reua’” is an idiomatic phrase, which comes from chess play, meaning ‘(to) make a move without due care and attention or without taking every relevant detail into consideration, may cause loss and damage’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 133: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Interviewing Thai Teacher: Kruu Cherry

Interviewing Thai Teacher

What Makes a Good Thai Teacher?…

Welcome to the forth post in the Thai Teacher Interview series. If you missed it, Yuki Tachaya (PickUp Thai Podcasts) was the first Thai teacher interview, the second Kannaphat Saelee (Jan), and the third Waan Waan (Learn Thai with Waan Waan).

Note: At the end of each interview you can download the interview questions to ask Thai teachers of your own choosing.

Interviewing Thai Teacher: Kruu Cherry…

Name: Chutima Saetang (Cherry)
Professional name: Kruu Cherry
Age range: 30-40
Location: Nonthaburi, Thailand
Facebook: Rian Thai Kruu Cherry
Twitter: @Thaikruucherry
Skype: krucherryteach

What made you want to teach Thai?

I might have started out like many other Thai teachers by teaching Thai to my foreigner friends. At first, they all gave me the same feedback that I have a talent for teaching and that I should try teaching other foreigners. So, I decided to try teaching Thai and have been teaching for the last two years or so. Now I have been teaching Thai for two years, I have received a lot of positive praise and feedback, way beyond what I could ever have expected.

What qualifications do you have to teach Thai?

The most obvious qualification needed for teaching Thai is of course, Thai, which is my mother tongue. I graduated from Sukhothai Thammathirat Open University in 2013, with a bachelor’s degree in Education and in 2017, I attended specific training on ‘Teaching Thai to Foreigners’ held by Sumaa Language and Culture Institute. Aside from these two qualifications, I also love reading both fiction and non-fiction texts, which help me to develop my vocabulary and enable me to teach students in a way that they enjoy.

What are the age brackets of students you teach?

I have taught students from age 10 – 70. I could say people’s ages do not matter, but when it comes to learning a new language, you are never too old to learn!

What are the types of courses that you offer?

Normally I offer both face-to-face Thai lessons and online lessons, but I’m currently living abroad so at present, I can do only online lessons via Skype. My main courses are constructed to follow the skill levels of students and their goals. These include things such as Thai speaking for beginners, speaking Thai with confidence for intermediates, discussion classes for advanced students, Thai for travelling, and even a step-by-step Thai reading class!

What motivates you to continue teaching Thai?

“Happiness” Teaching is a passion of mine, and something that I want to do every day. It gives me a huge sense of energy and happiness when teaching. This may sound like a cliché, but it is true. After I finish teaching, I feel like I have achieved my goal in life, which is to help others. It is such an incredible feeling to see student’s not only progress, but their happiness when they achieve their goals for learning a language. Some of my students started learning Thai for fun, much like a hobby, and then they became more serious learners who fell in love with this beautiful language, like me.

Is your teaching approach more teacher centred or student centred?

I enjoy both approaches. I have my own unique teaching style which is both flexible and relaxed, but I do not enjoy fixed teaching approaches. My approach depends on a student’s preference, such as their learning style and approach, level of Thai and learning goals. I always design a specific lesson plan with my students in mind. For example, if a student is at a beginner level and knows nothing about the Thai language, I will provide a structured plan and everything they need to know for leaning Thai, but if a student has been learning Thai before and already knows what he wants to learn, then I can prepare a lesson based on these needs.

What have you found to be the most challenging aspects of teaching Thai?

In my opinion, I always assess and plan a specific lesson for my students, so I have found it is quite challenging to design approaches suitable for each student, as well as their strong and weak points of skills I can help to improve. The good point is that the more I teach, the more experience I gain and as a result, it only takes one or two more lessons until I am sure that we are on the right track and that students are happy with their learning. Student’s happiness is the most important thing for me. We cannot do things well if we are not happy doing them.

Ideally, when should an absolute beginner start speaking Thai?

First of all, you do not need to know many words to be able to start speaking Thai. For instance, I always start teaching students with just six Thai words: I, you, love, very, true, and really. From these six Thai words, you can then say ten simple Thai sentences. Secondly, it is important for you to be able to use words you learn to make a sentence, not just learn and/or remember the words. To do this effectively, you should learn vocabulary in context and duplicate that sentence from a model sentence. Finally, as a teacher, I must bear in mind that my students take lessons with me because they want to be able to speak Thai. So, it is my responsibility to make them feel that speaking Thai is easy and that I can give them the confidence to do that even from day one of learning.

How important is reading Thai for helping foreigners to learn the language?

Reading Thai is a crucial aspect that helps you to learn Thai faster and it is the best way of improving your pronunciation. Some people can learn Thai through a transliteration system, especially those people who live in Thailand or love watching Thai TV programs or movies. This is because they already have an opportunity to listen to native Thai sounds and it is easy for them to mimic these. However, for those who live abroad or do not have opportunities to interact with Thai people, it is very difficult for them to pronounce Thai words correctly by reading only a transliteration. Sometimes transliterations alone do not make sense for English speakers, even if written in English. Therefore, reading Thai scripts is a more productive method of learning the Thai language.

What do you to do relax?

In my free time, I enjoy interacting with my friends from different countries, as well as trying to improve my English as much as possible. I also enjoy reading books, watching some TV shows, and talking to my family and friends back in Thailand.

Kruu Cherry,
Rian Thai Kruu Cherry

Thai teacher interview questions…

The download has additional questions for you to pick and choose from – enough for everyone’s liking.

Download: Questions for potential Thai teachers

Watch this space for more Thai teacher interviews.

Share Button

Cat Cartoons Episode 132: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

ผู้บรรยาย: ตอน อุทธรณ์
Narrator: Episode – ‘Ut-ton’.

สีสวาดและวิเชียรมาศ: อื๋อ หือ อร่อยจังเล้ย(เลย)
Si Sawat and Wi-chian maat: Mmm-hmm. Soooo good!

สีสวาดและวิเชียรมาศ: เหมี่ยววว เมี้ยววว
Si Sawat and Wi-chian maat: Meow! Meowzaaa!

เก้าแต้ม: อ้าว หมดกัน ข้าวหกหมดเลย ขอให้พี่เก่งทำให้อีกได้มั้ย(ไหม)เนี่ย(นี่อะ)
Kao Taem: Yikes! All gone! Our food fell into the water. Can we make a request to Pee Geng to make us another one?

วิเชียรมาศ: ไม่ต้องมาอุทธรณ์เลย เธอทำหกก็ต้องอดกินน่ะซิ่(สิ)
Wi-chian maat: No need to ‘Ut-ton’! You made it fall off so you (or we)’ll just have to make do.

เก้าแต้ม: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอุทรล่ะ อุทร แปลว่า ท้อง ไม่ใช่หลอ(หรือ)
Kao Taem: So what’s it got to do with ‘U-ton’? ‘U-ton’ means ‘belly’, doesn’t it?

วิเชียรมาศ: อุทธรณ์ เขียน อ อ่าง สระอุ ท ทหาร ธ ธง ร เรือ ณ เณร การันต์ แปลว่า ขอให้พิจารณาใหม่ ไม่ใช่ อุทร ที่แปลว่า ท้อง
Wi-chian maat: ‘Ut-ton’, written ‘Or aang, sa-ra u, tor ta-haan, tor tong, ror reua, nor nayn gaa-ran’, means ‘(to) make an appeal’, not the ‘U-ton’ that means ‘belly’.

สีสวาด: อย่างคนที่แพ้คดีในศาลชั้นต้น เค้าก็ไปอุทธรณ์ต่อศาลชั้นสูงกว่าให้พิจารณาใหม่ ศาลนี้เค้าก็เลยเรียกว่า ศาลอุทธรณ์
Si Sawat: Say for example, a person loses a case in a lower court and makes an appeal to a higher court for reconsideration. This court is called a Court of Appeal.

ผู้บรรยาย: อุทธรณ์ หมายถึง ร้องขอต่อผู้มีอำนาจตัดสินให้พิจารณาตัดสินใหม่ หรือร้องขอเรื่องอื่น ๆ ก็ได้
Narrator: ‘Ut-ton’ means ‘(to) make an appeal to one with the authority for reconsideration or it can also mean ‘(to) make a (serious / formal) request for something.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 132: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Interviewing Thai Teacher: Waan Waan

Interviewing Thai Teacher

What Makes a Good Thai Teacher?…

Welcome to the third post in the Thai Teacher Interview series. If you missed it, Yuki Tachaya (PickUp Thai Podcasts) was the first Thai teacher interview, and the second Kannaphat Saelee Study Thai).

Note: At the end of each interview you can download the interview questions to ask Thai teachers of your own choosing.

Interviewing Thai Teacher: Waan Waan…

Name: Napaporn Yinbanroeng
Professional name: Waan Waan
Age range: 30-40
Location: Bangkok
Facebook: Learn Thai with Waan Waan
Youtube: Learn Thai with Waan Waan

How long have you been teaching Thai to foreigners?

Since 1999. Now it is not difficult to guess how old I am, right? Lol

What motivates you to continue teaching Thai?

As a teacher, I do not consider myself to be only a language teacher but more like someone who understands what my students feel when they experience cultural differences but unable to express themselves because of the language barrier. It is such a rewarding sensation to bridge the gap and help them have mutual understanding with the Thai people using the Thai language.

How long do you see yourself teaching Thai?

As long as I still enjoy it. With the social media nowadays, it makes it even more fun to create teaching materials. I find myself enjoying going around Thailand filming different things related to the Thai language for my students, be it cultural, psychological or linguistic aspects of the country. I‘ve got so many ideas in my head for creating resources for my audience and I hope to deliver that to them in a fun and creative way. I also want to write books that my students can use and also do some recordings for audio lessons or organizing workshops / meetups / outings for people who not only want to learn the language but want to immerse themselves in the Thai environment and culture. As you can see my career still has lots of room to grow. Hope you guys do not give up before me! lol

What student age brackets do you teach?

My students are mostly adults between 20 to 60 years of age. Sometimes I have some students who are younger or older than that. The youngest one is 6 years old and the oldest one is 65 years old.

What are the types of courses that you offer?

I offer a variety of courses to fit all kinds of students’ needs. As I tend to create my own materials to teach them, each course can vary from beginner Thai, intermediate, to advanced business Thai, not only conversational, and reading but also writing courses. For example I had a student from Q8 petroleum company so I created teaching materials from his work documents. And when I taught students from the US embassy the teaching materials were created based on their needs to pass the exam held to test their ability of using Thai at the work place. Some other students of mine are from different industries eg Unilever, Chanel, Thai namthip (Coca Cola) and as you can imagine I had to design the courses and activities that were suitable for their interests and nature of work each one has to deal with on a daily basis. All you need to do is contact me and let me know what types of course suit you best, I may have to assess all 4 of your skills and we will further discuss possible options in detail.

What nationalities have you taught?

I have taught students from all over the world like in Asia I have had Japanese, Chinese, Singaporean, Malaysian, Burmese, Indian, Filipino, Cambodian, Indonesian, Taiwanese, Korean students. From Europe, they are from France, Germany, Sweden, Denmark, Holland, Spain, England, Scotland, Belgium, Ireland, etc. and of course students from the US, Australia and Brazil as well.

Apart from Thai, what other languages do you use to teach Thai? Have you studied and/or lived abroad before? If yes, please tell us about your experiences as an overseas student or expat.

English and Chinese language. English was my major subject and the minor subject at the university was Chinese. I lived in Guangzhou, China for my study for two years so that is very useful when I teach students who speak Chinese.

I was also a cultural exchange student in New Zealand and travelled to the US and South America for a year which helped a lot with character building and understanding of different cultures. I realized I became more extroverted after all these years of traveling and living abroad since I had to try to communicate with the locals using English and Chinese. Speaking a language is a skill, just like driving and swimming , which means you will have to actually “do it” and practice a lot if you want to be fluent. When it comes to speaking, I have to say it is really your own choice to have to push yourself against your true nature in order to master a language. I myself was an introvert before and I had to break out of my comfort zone to improve my language skills. All of these experiences greatly give me sympathy for my students as a language learner.

What are some of your favorite teaching methods?

My teaching methods are dependent on whom I teach and how many of them in one class. Some students can learn best when they listen, some by speaking and some by reading. When I start a new class I have to determine what each student is like, what are their interests and learning methods in order to deliver the best lessons to them. Having said that, my favorite methods are flash cards and role play. At the beginning I would make my students look at pictures and listen to a lot of series of words repeatedly without taking notes and I will have them repeated those words with increased speed each time they repeat them. Then I will teach them sentence structures and put those words into sentences and stories. I tend to want to train them to listen and speak with the Thai speed and I also teach them both the proper Thai and the spoken street Thai. So social media like Facebook and Youtube are used for some short listening practice as well as teaching materials created by me.

Is your teaching approach more teacher centered or student centered?

Both teacher centered and student centered approaches are used with different groups of students. I have a course outline of what the students are supposed to learn and I let them determine what they want to learn. With structured lessons and my help, they will grasp things naturally and develop their language skills gradually.

Do you use course books in teaching Thai?

Sometimes as a supplementary material. I prefer my own selected materials.

How do you assess whether or not your students understand what you are saying and/or teaching?

By letting them do exercises after each lesson…maybe making sentences, role play, making questions from what has been taught, etc.

What do you do when it is obvious that your students do not understand what you are saying and/or teaching?

I give them more examples and let them practice with different approaches. One thing I always keep in mind is that each student has their own way and their own pace of learning things and everyone can have a bad day, so sometimes I have to tell myself not to be too hard on them and I will try to find out what works best for them and help them achieve their goal gradually. The key is to Jai yen yen! ☺

What are your thoughts about the use of transliteration in teaching Thai?

I am not too strict when it comes to transliteration. A student said to me once transliteration is like learning another language that no one actually uses in reality …and I agree. So I tend to let my students spell things the way they hear it and it works very well considering they are from different countries having different mother tongues.

In your opinion, how important is reading and writing Thai in helping foreigners learn the language?

I think it is important to learn to read Thai. There are a number of students who claim to read before speaking so I think it is very important on day to day survival because if you can read at least you will be able to read road signs and go around by yourself. However, to go beyond your limits you are required to speak the language as well. In my opinion it is best if you learn to speak a bit before starting to read and the reading exercise should be prepared based on the vocab you previously learn from speaking lessons so that it enhances your speaking ability eg pronunciation and so on. I do not teach reading from ABC (ก ข ค), but I teach them based on their three groups of consonants and built up exercises are created afterward.

Ideally, when should an absolute beginner begin to speak Thai?

As mentioned above, it is your own choice to break out of your comfort zone and start using it. I would say anyone can speak another language from day one they start to learn even if it’s a short sentence like “bpai nai ไปไหน” or a word like “ห้องน้ำ toilet”. When I was traveling in South America I didn’t speak any Spanish, the first word I picked up was Banos as it was written at the toilet every time the bus stopped for it. So I started to say “Banos” and some other words came up from time to time. Later when I had a chance to take an intensive short Spanish course in Sucre, Bolivia, I walked to the market from day one that I learned to buy my food and it wasn’t just ready to eat food, but I tried to buy a kilo of beef / pork and some veggies because I wanted to cook by myself. Yes, I went with my notes taken in class but the next few days I got better and better I didn’t need it anymore. Then one day I wanted to buy sugar but it seemed the sugar shops only sold a kilo at least so I had to think of how to get a small quantity of five baht sugar. So I walked to the fruit juice stall that I had my juice for the past days and tried to tell the seller I only wanted to buy a small amount but those people wanted to sell me a kilo, can I buy just a bit from you? And yeah I got a five baht of sugar for my cooking that evening…And I was so proud of my limited Spanish language at the time. I am not good at Spanish but did you get what moral of the story is?

Last but not least, do I have to tell you speaking a language cannot kill you unlike when you learn to drive or to swim? :D You are not gonna die or hurt yourself by speaking it, right ? So just go out and have a laugh with your new learned language as soon as you can, ok?

With love,
Waan Waan, your Thai teacher
Learn Thai with Waan Waan

Thai teacher interview questions…

The download has additional questions for you to pick and choose from – enough for everyone’s liking.

Download: Questions for potential Thai teachers

Watch this space for more Thai teacher interviews.

Share Button

How to Read Different Thai Fonts and Handwriting

Read Thai Fonts

It’s been my observation that when you are advanced in a language, to read you don’t need to recognize each letter. You see words as a coherent whole. And given the context you can guess what the word is quite easy. 

But at the beginning of learning a language such as Thai, even little differences in letter shapes (using different fonts and handwriting) will often make you stumble. At least it was my experience.

 Over time I developed rules on how to distinguish letters in the Thai alphabet which I will share with you now.There are hundreds of Thai fonts. To make the comparisons, I chose four different ones:  1. Browalia New – classic Thai font

  2. JS-Puchong-Normal.ttf – modern font with simplification

  3. Prompt-Black.otf – modern font with another type of simplification

  4. SOV_wayo.ttf – nice handwritingAll are easy to find online so you can try them yourself. 


Note: There’s also a post on WLT listing free Thai font downloads: FREE Thai Fonts: Comparisons & Downloads

How to Read Different Thai Fonts and Handwriting…

Read Thai Fonts

Read Thai Fonts

Read Thai Fonts

FREE Downloads…

Here are the three files at full resolution for you to download and print out.

ZIP (572kb): Aleksey Golubtsov: Read Thai Fonts

Share Button
« Older posts