A Woman Learning Thai...and some men too ;)

Learn Thai Language & Thai Culture

Cat Cartoons Episode Ninety Seven: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน สระแปลงรูป
Narrator: Episode – Vowels that Change Form.

เก่ง: วันเนี้ยะ(นี้อ่ะ) ที่ห้องเรียนของพี่เค้า(เขา)เล่นทายปัญหาเสียงสระกัน น้องก้อยอยากเล่นมั้ย(ไหม)
Geng: Today, my classmates and I played a vowel sound problem solving game in our class. Do you want to play one too?

ก้อย: ไม่รู้ว่าน้องจะตอบได้มั้ย(ไหม) เอ้า ลองก็ได้
Goi: I don’t know if I’ll be any good at it. All right! Let’s give it a try!

เก่ง: เด็กดี มาซิ(สิ)มาซี(สิ) มาทายสระกัน คำว่า ‘เด็ก’ ออกเสียงสระอะไร คำว่า ‘เด็ก’ ออกเสียงสระอะไร ถ้าใครตอบได้ ยกมือตอบเลย
Geng: Good kid! Come! Come! Let’s guess which vowel it is! What is the vowel sound in the word ‘Dek’? What is the vowel sound in the word ‘Dek’? If anyone can answer this question, raise your hand and answer it.

ก้อย: ก็ สระเอะ ไง ก้อยเรียนมาแล้วว่า สระเอะ ถ้ามีตัวสะกด สระอะ จะเปลี่ยนรูปกระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็น ไม้ไต่คู้ ไง
Goi: Well, it’s the vowel ‘e’, of course. I’ve learned that if there is a final consonant, then the vowel ‘e’ changes form: it’ll jump and stay up on top as a ‘Mai dtai koo’.

เก่ง: ถูกต้อง ฟังปัญหาต่อไปนะ เด็กดี มาซิ(สิ)มาซี(สิ) มาทายสระกัน คำว่า ‘แข็ง’ ออกเสียงสระอะไร คำว่า ‘แข็ง’ ออกเสียงสระอะไร ถ้าใครตอบได้ ยกมือตอบเลย
Geng: Correct! Listen to the next question, OK?! Good kid! Come! Come! Let’s guess which vowel it is! What is the vowel sound in the word ‘Kaeng’? What is the vowel sound in the word ‘Kaeng’? If anyone can answer this question, raise your hand and answer it.

ก้อย: อ๋อ ง่ายนิดเดียว ก็ สระแอะ ไง เจ้า สระอะ แผลงฤทธิ์กระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็น ไม้ไต่คู้ เหมือน สระเอะ นั่นแหละ
Goi: Ah! That’s very easy! That’d be the vowel ‘ae’. The vowel ‘a’ transforms: it’ll jump and stay up on top as a ‘Mai dtai koo’, in the same way as in the case of the vowel ‘e’.

เก่ง: เฮอะ เฮ่ออ(เสียงหัวเราะ) น้องของพี่เก่งจริงจริ๊ง
Geng: Heh! Heh! My little sister is brilliant!

ผู้บรรยาย: คำที่ใช้ สระเอะ และ สระแอะ เมื่อมีตัวสะกด รูป สระอะ จะเปลี่ยนเป็น ไม้ไต่คู้
Narrator: In words with the vowel ‘e’ or ‘ae’, when there is a final consonant, the vowel ‘a’ will change its form and become a ‘Mai dtai koo’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Seven: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

FREE Thai Course in Suk: Learn to Read and Write Thai

FREE Thai Course in Suk: Learn to Read and Write

Learn to read and write for free…

Good news for Thai beginners currently living near Sukhumvit Road in Bangkok who do not know how to read and write Thai but who are interested in and want to start learning how to read and write Thai.

One of my regular contributors, a native Thai speaker, is looking for a few beginners to be her guinea pig students in a face-to-face foundational introduction to learning how to read and write Thai course.

A total of five morning group sessions [two sessions a week] are planned, with each session lasting at least fifty minutes (half of the time for learning how to write and the other half for learning how to read).

My contributor wishes to emphasize the fact that she is not a professionally trained teacher and that the main reason she is doing this is because she has been sharing her knowledge of Thai with people interested in learning the language for a number of years now and many of those who have enjoyed the interesting and humorous way that she has gone about so, have always asked her to share insights into learning how to read and write Thai. She thinks that it is now time that she does so and hence her wanting to test the waters so to speak this way.

She’s hoping that her observations and feedback from the students during these sessions will inform and prepare her for beginning to share with Thai beginners insights into learning how to read and write Thai.

I can personally vouch for her and I personally find her to be a wonderful and naturally gifted teacher though she stubbornly refuses to be called a teacher.

I think that this is a fantastic opportunity for Thai beginners currently living near Sukhumvit Road in Bangkok who want to learn how to read and write Thai.

Places are limited so please hurry up and send your details via WLT’s contact form and tell us a little bit about your current level. Successful applicants will be notified via e-mail.

Share Button

Cat Cartoons Episode Ninety Six: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน พักผ่อน – พรรคพวก
Narrator: Episode – ‘Pak-pon’ – ‘Pak-puak’.

สีสวาด: เก้าแต้มฟังนะ ชั้น(ฉัน)จะอ่านอะไรให้ฟัง แล้วจับเสียงให้ได้ว่ามีคำอะไรที่ออกเสียงเหมือนกัน วันนี้อากาศแสนร้อน เรามาพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้ นอนหลับกันให้สบาย ตื่นแล้วผันผาย หาพรรคพวกเรา
Si Sawat: Kao Taem, listen up! I’m going to read something aloud to you. Listen out for and pick out the words that sound the same. “Today, the weather is extremely hot. We’re here to ‘Pak-pon’ under the trees. We’ll fall asleep relaxed and when we awake, we’ll go on to look for our ‘Pak-puak’.”

เก้าแต้ม: ฮึ ฟังไม่ทันอ่ะ อ่านใหม่อีกทีซิ(สิ)
Kao Taem: Hmmpf! I couldn’t catch that! Go on and read it again.

สีสวาด: วันนี้อากาศแสนร้อน เรามาพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้ นอนหลับกันให้สบาย ตื่นแล้วผันผาย หาพรรคพวกเรา
Si Sawat: “Today, the weather is extremely hot. We’re here to ‘Pak-pon’ under the trees. We’ll fall asleep relaxed and when we awake, we’ll go on to look for our ‘Pak-puak’.”

เก้าแต้ม: อ๋อ ก็คำว่า พักผ่อน กับ พรรคพวก ไง แล้วมันเขียนเหมือนกันรึ(หรือ)เปล่า
Kao Taem: Aha! It’s clear that they’re the words ‘Pak-pon’ and ‘Pak-puak’. Are they written the same way?

สีสวาด: ก็เพราะมันเขียนไม่เหมือนกันน่ะซี(สิ) ชั้น(ฉัน)ถึงได้เอามาถาม
Si Sawat: It’s because they are not written the same way that I’ve asked you to pick them out.

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)ตอบได้แล้ว เราไปพักผ่อนกันที่ใต้ต้นไม้เหอะ(เถอะ) ตื่นแล้วเราจะได้ไปเล่นกับพรรคพวกของเรากันนะ
Kao Taem: So I’ve answered your question! Let’s go ‘Pak-pon’ under the trees and when we awake, we can then go and play together with our ‘Pak-puak’.

ผู้บรรยาย: พักผ่อน คำว่า พัก เขียน พ พาน ไม้หันอากาศ ก ไก่ ส่วน พรรคพวก คำว่า พรรค เขียน พ พาน ร หัน(รร) ค ควาย คำสองคำนี้ อ่านเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน และความหมายก็ต่างกัน
Narrator: The ‘Pak’ in the word ‘Pak-pon’ is written ‘Por paan, mai han aa-gaat’, and ‘kor kai’ whereas the ‘Pak’ in the word ‘Pak puak’ is written ‘Por paan, ror han and kor kwaai’. Both these words are read the same way but they are written differently and they have different meanings.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Pak-pon’ (พักผ่อน) basically means ‘(to) rest’ as in ‘(to) stop doing a particular activity or stop being active for a period of time in order to relax and get back your strength’.

‘Pak-puak’ (พรรคพวก) basically means ‘friends, followers, or supporters’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Six: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

FREE DOWNLOADS: Updated Quick & Dirty Thai Vocabulary and Phrases

Updated Quick & Dirty Thai Vocabulary and Phrases

Quick & Dirty Thai…

Nine years ago (July 2008 to be exact), WLT’s first book review covered The Quick and Dirty Guide to Learning Languages Fast by actor Myke Hawke.

After chatting with Myke and getting permission to use the material in his book, it turned into a series: Quick & Dirty Thai Language Learning with Myke Hawke, Interviewing Myke Hawke: Quick & Dirty Guide to Learning Languages Fast, and then finally, the FREE: Quick & Dirty Thai Vocabulary Download.

As the materials in the Quick & Dirty resource are English-Thai, it was always my aim to add Thai specific vocabulary and phrases. But I didn’t realise it’d take nine years to make it so – apologies for that.

Quick & Dirty Thai tips and bits and pieces…

The phrase (Quick & Dirty) is frequently used in describing any document or tutorial that gives a brief overview about how to do something, without going into too much detail about why or how it works.

These words and phrases are not meant as a ‘be all and end all’, they are merely a Quick & Dirty intro. One of the best pieces of advice I know for acquiring real Thai comes from a dear Thai friend:

“Just keep watching how Thais do it and after a while, you’ll start getting the hang of it“.

Different cultures / beliefs / mindsets = different languages and usage of words. The English and Thai languages do not have a shared linguistic heritage, so while the words and phrases in this file are not grammatically wrong, some might sound a bit off to Thais (especially when used out of context).

Given the different nuances in the cultures, a phrase will work in one situation but won’t be sound ‘quite right’ in another. Just one reason is because English is often direct while Thais make an effort to be less abrupt (beating around the bush to get the same results).

Suggestion: If the word or phrase doesn’t quite fit in context, get feedback on when, where and how to use them from Thai teachers, Thai friends, or when running around Thailand (if you are lucky enough to be here).

But you do not have to be in Thailand to converse with Thais – Skype is an amazing resource. Thai Skype teachers such as Narisa will have you conversing in real Thai in no time. And if your budget won’t stretch that far a language exchange partner might work for you.

Grammar: When in doubt, download David Smyth’s FREE Essential Thai Grammar (legal download). Otherwise, purchase one of the Thai grammar books mentioned here: Review: A Guide to Thai Grammar Books.

Transliteration: The transliteration comes ‘as is’ from thai2english.com. I have not changed anything so please do not use it as a 100% crutch.

Quick & Dirty Thai Vocabulary…

Vocabulary Key: Throughout the vocabulary lists you’ll come across words in brackets such as [polite] and [casual] and [written] even. This is to alert common usage but isn’t always set in stone (rules are always being broken and sometimes I’m just plain wrong).

Spoken: Unless noted, vocabulary is presented in spoken language.
Written: Used in written language (but sometimes on TV).
Polite: Spoken to someone of respect.
Formal: On TV, making a speech.
Casual: Close relationships.

A wee tip: When using Thai vocabulary you can’t just slot words in any ‘ole way. For instance, the English ‘yes’ is often translated as ใช่ /châi/ but in real life it that’s not always the case. Instead, repeating a keyword or the injection of polite particles (ครับ and ค่ะ) is sometimes required.

Particles: These are used at the end of sentences and in response to questions. I have not included a complete list but there’s enough to get you started. Just know that it can take practice to get your head around using particles. When/where/how you use polite particles is determined by who you are (your status), who you are talking to (their status), your intentions and often the length of the conversation.

Many Thais (teachers and friends) will advise students of Thai to stick to polite over casual. I lean towards polite (just not overly). It doesn’t suit certain personalities so you’ll have to sort that particular quagmire out when you come to it.

A tip for those who prefer polite Thai (especially when first meeting someone): Unless you are talking to someone of a much higher status (your boss, your boss’s boss, etc) you don’t need to put ค่ะ/ครับ/จ้า at the end of every phrase. Start off by attaching one to the opening phrase. Then, after that, sprinkle them around when there’s a change of subject or when you are thanking someone.

But how to talk to close friends will sometimes change the whole ballgame.

Pronouns: Pronouns in Thai are rich and varied. To simplify, in the phrase file I’ve used ฉัน, ผม, and คุณ as placeholders for pronouns. To get more insight on the subject please see Arthit Juyaso’s excellent posts:

Thai Time: Using Pronouns Like a Pro (Part 1: How to Say ‘I’ in Thai)
Thai Time: Using Pronouns Like a Pro (Part 2: What Should I Call ‘You’)

Quick & Dirty Thai Downloads…

Spreadsheets: There are two spreadsheets: 1) the Quick & Dirty Thai Vocabulary spreadsheet that has Thai script and transliteration (inside the sheet you’ll find script only and transliteration only), and 2) the Quick & Dirty Thai Phrases spreadsheet (ditto the insides). In the phrase spreadsheet I’ve included both female and male sentences so feel free to pick and choose your poison.

Audio files: There are three audio downloads: 1) vocabulary by subject, 2) vocabulary by total list, and 3) the phrases. In the spreadsheets you’ll see the audio file name alongside each phrase or word. This is to make it easier for those who want to create flashcards with Flashcards Deluxe or Anki or whatever you choose.

Excel downloads:
REVISED: Quick & Dirty Thai Vocabulary [597kb]
REVISED: Quick & Dirty Thai Phrases [571kb]

Audio downloads:
Audio: Quick & Dirty Thai Vocab (by subject) [11.08mg]
Audio: Quick & Dirty Thai Vocab (total list) [11.09mg]
Audio: Quick & Dirty Thai Phrases [12.8mg]

Quick and Dirty Thai Phrases on Memrise…

David Smith has kindly put most of the Quick and Dirty Thai Phrases on Memrise (thanks David!)

Quick and Dirty Thai Phrases 1
Quick and Dirty Thai Phrases 2
Quick and Dirty Thai Phrases 3
Quick and Dirty Thai Phrases 4
Quick and Dirty Thai Phrases 5

A Quick and Dirty Thai thanks…

Over the years there have been many who’ve contributed to this resource: Narisa Naropakorn (Thai Skype Teacher: who offered suggestions on the different versions of the file), Sean Harley (Speak Read Write Thai: a stickler for Thai-Thai and Thai-English – note: Sean gave advice but lays no claim to the files), Rikker Dockum (Thai 101: who assisted on the first run), Khun Pairoa (my longsuffering Thai friend who records for WLT and responds to all my crazy questions about the Thai language), and now David Smith who has created lessons on Memrise. Thanks all!

REMINDER: These materials are for personal use only (do not upload them on websites, etc, without permission).

Ah. Before I go. A few things were added at the last minute so there’s a possibility of mistakes. If you do spot something please drop me a line via WLT’s contact form.

Share Button

Cat Cartoons Episode Ninety Five: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน อีเมล
Narrator: Episode – ‘E-mail’.

เก้าแต้ม: วิเชียรมาศ!! สีสวาด!! หนีเร็ว!
Kao Taem: Wi-chian maat!! Si Sawat!! Let’s get out of here! Quick!

วิเชียรมาศ: แย่แล้วๆ สีสวาดช่วยด้วย!
Wi-chian maat: Oh dear! Oh dear! Help me, Si Sawat!

สีสวาด: ตื่นตูมไปได้ เราเป็นแมวนะไม่ใช่กระต่าย ไหนเก้าแต้ม เล่าซิ(สิ)มีเรื่องอะไร
Si Sawat: Why are you panicking? We’re cats, you know?! We’re not rabbits. You there, Kao Taem! Tell me, what’s going on?

เก้าแต้ม: เมื่อเกี๊ยะ(กี้อ่ะ)ชั้นเดินผ่าน เห็นพี่เก่งกับพี่ก้อยนั่งเถียงกันอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คนนึง(หนึ่ง)จะส่ง ‘อีแมว’ อีกคนนึง(หนึ่ง)ก็จะเช็ค ‘อีแมว’ ก็แมวบ้านเนี้ยะ(นี้อ่ะ)เป็นตัวเมียทั้งคู่ไม่ใช่หลอ(หรือ)
Kao Taem: Just a moment ago, I was walking through (the house), when I saw Pee Geng and Pee Goi arguing in front of the computer. One was going to send an ‘Ee maew’ while the other was going to check an ‘Ee maew’. The cats in this household are both females, aren’t they?

วิเชียรมาศ: แอ้เหอะอื้ม(เสียงร้องไห้) พี่เก่งกับพี่ก้อยจะส่งเราไหนไม่รู้
Wi-chian maat: Boohoo! (making sobbing noises) Where on earth will Pee Geng and Pee Goi be sending us?

เก้าแต้ม: เฮ้ออ เฮ้ออ(เสียงร้องไห้) ไม่น่าเลย เห็นกันอยู่หลัดๆ เฮ้ออ(เสียงร้องไห้)
Kao Taem: Boohoo! (making sobbing noises) It’s just not fair! It’s been all-too-brief! Boohoo! (making sobbing noises)

สีสวาด: เมี้ยว! ใจเย็นๆ พี่เก่งกับพี่ก้อยเค้า(เขา)ไม่ได้พูดถึงเราซักหน่อย
Si Sawat: Meow! Calm down! Pee Geng and Pee Goi were not talking about us at all!

เก้าแต้ม: ก็เค้า(เขา)พูดว่า ‘อีแมว’ ‘อีแมว’
Kao Taem: Well, they did say ‘Ee maew’, ‘Ee maew’.

สีสวาด: ไม่ใช่หลอก(หรอก)เก้าแต้ม พี่เก่งพี่ก้อยพูดว่า อีเมล ภาษาอังกฤษมั้ง ไม่เกี่ยวกับแมวซัก(สัก)หน่อย
Si Sawat: That’s not it, Kao Taem. Pee Geng and Pee Goi must have said ‘E-mail’. I’m guessing it’s an English word. It’s got nothing to do with cats.

ผู้บรรยาย: คำภาษาอังกฤษว่า ‘E-mail’ จะใช้ทับศัพท์ว่า อีเมล หรือจะใช้ว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ หมายถึง จดหมายที่เขียนส่งและรับผ่านทางอินเทอร์เน็ต
Narrator: The English word ‘E-mail’ is transliterated into Thai as ‘อีเมล’ or it can also be referred to as electronic mail. It means ‘mail that is sent and received through the internet’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

When Si Sawat reminded Wi-chian maat that they are cats and not rabbits, Si Sawat is probably referring to the story about the panic-stricken rabbit. If you do not know the story, you may want to check out: นิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูม.

Kao Taem mistakenly thought that Pee Geng and Pee Goi said ‘Ee maew’ (อีแมว), when it is probably the case that they were talking about ‘E-mail’ (อีเมล) (a loanword borrowed from English). The ‘Maew’ (แมว) in ‘Ee maew’ (อีแมว) means ‘(a) cat’ while ‘Ee’ (อี) is a prefix used before the names of women or when referring to women (its use may be considered very rude and offensive). So ‘Ee maew’ (อีแมว) here basically means ‘(those) (expletive) cats’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Five: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cultural Exchange Camp: Help Thai Students in Bangkrajao Improve their English

Travel around Bangkrajao

Travel around Bangkrajao with a young local Thai guide…

WLT is all about promoting the Thai language, except when it’s a good cause such as this (helping Thai students improve their English). If you are in Bangkok and can attend, please do.

Wat Bangnamphuengnai School is located near Bangnamphueng floating market where a lot of foreigners visit. As they were born and raised here and know every aspect of Bangkrajao, the local students are the perfect guides to introduce foreigners to this amazing place. Unfortunately, their proficiency in English is insufficient. They study English only in the classroom and have no chance to use it in their daily lives.

So, it is a pleasure to invite you to this camp. This is not an English camp. It is a cultural exchange camp that gives students a chance to speak English outside the classroom. The students will take you on a bike tourt in Bangkarjao, teach you how to tie-dye (a local wisdom) and make a strong relationship with you. You will have an unforgettable trip with new local friends who know every corner of Bangkrajao.

The camp will be held on the 5th of August 2027, from 9.00am to 5.00pm, at Bangkrajao, the green lung of Bangkok. The registration fee is only 100 baht. All nationalities are accepted – the requirement is being able to speak English with the students all the time.

Here’s the online form to sign up to the Cultural Exchange Camp. For more information please feel free to contact 081-8852598 or email dujrapee@2016.teachforthailand.org.

NOTE: The deadline of submission was on the 31st of July 2017 but has now been extended.

Travel around Bangkrajao

Share Button

Cat Cartoons Episode Ninety Four: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ภาพพจน์
Narrator: Episode – ‘Paap-pot’.

วิเชียรมาศ: สีสวาด คำที่เค้า(เขา)เปรียบว่า อะไรเหมือนอะไร หรือ อะไรเป็นอะไร เค้า(เขา)เรียกว่าอะไร ‘พด’ๆ น้า(นะ) ชั้น(ฉัน)จำไม่ได้
Wi-chian maat: Si Sawat, the words people use to compare things: a thing is like another thing or is something … what’s it called again? It’s called “Something ‘Pot’, ‘Pot’”. I can’t recall the word.

สีสวาด: อ๋อ เค้า(เขา)เรียกว่า ภาพพจน์ จ้ะ หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหาร ทำให้คนอ่านคนฟังเห็นเป็นภาพ ให้จินตนาการ และถ่ายทอดอารมณ์ได้ลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าตรงๆ
Si Sawat: Ah! It’s called a ‘Paap-pot’, meaning ‘(the) use of figurative language to create imagery in the mind of the reader or listener, evoke the imagination and convey emotions at a deeper level’, compared to the use of literal language.

วิเชียรมาศ: อ๋อ อย่างเช่น เก้าแต้มที่อ้วนหยั่ง(อย่าง)กับหมูตอนตกน้ำตายใช่มั้ย(ไหม)
Wi-chian maat : Ah, for example ‘Kao Taem is as obese as a fat pig falling to its death in the water’, right?

เก้าแต้ม: ใครจะสวยเหมือนเธอล่ะจ๊ะวิเชียรมาศ ไว้หุ่นซะ(เสีย)ผอมหยั่งกะ(อย่างกับ)กุ้งแห้ง
Kao Taem: There’s no one quite as pretty as you are, Wi-chian maat. You maintain your figure as thin as a dried shrimp.

สีสวาด: สำนวนโวหารเปรียบเทียบหยั่ง(อย่าง)นี้นี่แหละเค้า(เขา)เรียกว่า ภาพพจน์ มีตั้งหลายอย่าง วันหลังชั้น(ฉัน)จะเล่าให้ฟัง
Si Sawat: It’s the use of figurative language to draw comparisons in this way, that’s called ‘Paap-pot’. There are many types, which I will talk about at a later time.

ผู้บรรยาย: ภาพพจน์ หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหาร มีการเปรียบเทียบ ทำให้คนอ่านคนฟังเห็นเป็นภาพ
Narrator: ‘Paap-pot’ means ‘words and language figuratively to draw comparisons so as to create imagery in the mind of the reader or listener’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Four: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Thai Language School Review: AUA Chiang mai

AUA Chiang mai

AUA: Chiang mai…

School: AUA Chiang mai
Website: AUA Chiang mai
Tele: 053 214 120, 053 211 377, 082 036 7840, 095 452 7840

Address: 24 Rajadamnern Road, Chiang Mai, Thailand 50200.

AUA is located on a main through road in Chiang Mai Old Town, yet the setting is quiet and the buildings remind me much of old Thai-style houses. 

They currently have seven six-week modules available: Speaking 1-4 and Reading/Writing 1-3, at THB5300 per course. The lessons are two hours a day, Monday-Friday, with a 15-20 minute break after the first hour. 

This school definitely seems to be good value for money. I found the teachers at AUA very experienced and invested in their students’ progress. The teachers drill words into you, and correct you until you pronounce them the right way, and you’d better do it with a smile on your face.

AUA is definitely not a school just to get the ED visa. AUA requires attendance and participation in classes and that’s a positive because the students participating are motivated and make progress. Plus, the school expects you to study and practice outside the classroom as well. 

What struck me as a bit odd at first was the lack of desks in the classroom. Everyone sits in a semicircle and writes with their notepads balanced on their knees. But at the same time the arrangement makes the exercises requiring speaking to everyone that much easier. You just stand up and walk across the room without having to move desks around or trying to navigate between them. This open system also encourages switching conversation partners and getting used to different accents.

Conversation Level One…

In the Conversation Level One course I attended, all my fellow students were super friendly and motivated; everyone was there to learn Thai. Not one of the 12 students had an ED visa, and on the quietest day attendance was seven. There were only three farang (non-Asians) in my class, which seemed a common theme at AUA. Missing a few lessons is enough to fall behind and AUA gives the impression that if you do miss too many lessons, you’d be politely asked to rethink whether you should continue with the class. This reinforced the idea that Digital Nomads do not often enroll at AUA (could be because avid attendance and participation is expected).

However, the level among students was very different, making it hard at times for lessons to flow at a steady speed. I also found having a dialogue with others in Thai a bit tricky for the same reason. But it does make you concentrate on listening more. At the same time, our teacher made sure to get everyone to understand and follow, so no one was purposefully left behind. In saying that, there was no excessive hand-holding for anyone. 

In the beginner’s course, for the first two weeks we focused on practicing tones and vowels for 30 minutes. We played ‘guess the tone’ games quite a bit and while it was frustrating at first, eventually we all started to agree on the correct tone. 

The teaching was built around repetition. There was a great deal of repeating of words and phrases out loud every day. The teacher expected us to use all new words taught, plus find new words to use on our own. And to make us understand the thinking behind the language our teacher illustrated ‘weird’ words and expressions using her own life experiences and situations.

For this class we didn’t have a book, just handouts and a whiteboard with notes. Not following a set curriculum allowed our teacher to focus on what she felt was relevant, in a way what also suited her, thus making the classes fun and interesting for us. The only wish I have is that they taught more everyday Thai; things you need to say to the street vendor or the taxi driver. What we ended up learning was a bit more sophisticated and didn’t help me when ordering food. But this could very well be my European thinking since I have had to forget every single European language I speak and start from a blank piece of paper. 

While I feel that we could have spoken a bit more in class, thanks to their repetition teaching method, most of what we practiced did stick. We covered a great deal of ground, with everyone managing to follow along. 

I’ve now finished Level One Speaking and have decided to try out Payap. I went for an interview and they said I was ok for Level Two. So stay tuned :)

Conversation Level Three…

AUA Level Three included a small group of nice students from Taiwan, Korea, Japan, China and Europe. In this course the speed and level increased significantly. The teacher spoke at a relatively normal speed, but used words and sentence construction that everyone could understand. This way of teaching has you recognising normal spoken Thai and responding actively.

Again, the time flew by and the lessons were great fun. Everyone was pushed to learn and to try to explain stories and compound sentences. English was not used in class but any new vocabulary was given in Thai / English / phonetic handouts. I found that many of the students could already read and write quite well and took their notes in Thai script only, although there are still a few, including me, who could read but struggled to write.

Despite the fast spoken language and assumption that certain things should be inherently understood, there was surprisingly little homework in this course. In saying that, to be ready for the next lesson all of us appeared to recap at home to some extent.

Same as with the previous course, it’s an untraditional classroom with all pupils sitting in a semicircle around the room, with no desks, taking notes on notebooks balanced on their knees. There’s a lot of work in pairs though, and you’re forced to work with different people every day, which apart from making new friends helps you to hear other people’s pronunciation and see in detail what level they’re at.

Private Lessons…

I went for an intake assessment at AUA in Chiang Mai and was told that while I had a good vocabulary my grammar was messy and unstructured, so was advised to take private lessons before joining the second level. Cost per hour was THB340. This consisted of one hour, two or three times a week, speaking with a teacher who would simply kick off the discussion by asking questions. Each of the lessons actually covered different grammar elements, although it was never presented like this, so I only became aware at the end of the month. The hour flew by, with discussions ranging from immigration and unemployment, to baggy trousers and the Russian mafia.

Because it’s a private session, and you’re one-on-one with the teacher, you simply can’t hide and pretend that you know what’s being discussed, so you learn a lot. It was quite hard work but I enjoyed it and it paid off. At the end of the month the teacher put me not into the second, but the third level.

Share Button

Cat Cartoons Episode Ninety Three: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ภาพลักษณ์
Narrator: Episode – ‘Paap-lak’.

วิเชียรมาศ: เมี้ยว (เหมียว)! หนู! แหม ตกใจหมดเลย
Wi-chian maat: Meow! A rat! That really startled me!

เก้าแต้ม: แมวกลัวหนูมีที่ไหนอ่ะ เสียภาพพจน์หมด
Kao Taem: There isn’t a cat alive that’s afraid of rats. What a loss of one’s ‘Paap-pot’!

สีสวาด: เค้า(เขา)ใช้คำว่า ภาพลักษณ์ จ้ะ ไม่ใช่ ภาพพจน์
Si Sawat: People use the word ‘Paap-lak’, you know?! Not ‘Paap-pot’.

เก้าแต้ม: ภาพลักษณ์ กับ ภาพพจน์ ไม่เหมือนกันหลอ(หรือ)
Kao Taem: ‘Paap-lak’ and ‘Paap-pot’ do not mean the same thing?

สีสวาด: เป็นคนละคำกันเลย อย่างเมื่อเกี๊ยะ(กี๊อ่ะ)เราต้องใช้คำว่า ภาพลักษณ์ เพราะคำนี้หมายถึง ภาพที่เกิดจากความนึกคิด หรือคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
Si Sawat: They have different meanings. For instance, just a moment ago we should have used the word ‘Paap-lak’ because this word means the mental picture or idea that results from thought or the thinking of how someone or something should be.

เก้าแต้ม: เหมือนอย่าง สีสวาดเป็นภาพลักษณ์ของแมวที่มีความรู้ ใช่ม้า(ไหม)
Kao Taem: It’s like Si Sawat representing the image of cats being knowledgeable, right?

วิเชียรมาศ: หรืออย่างเช่น เก้าแต้มเป็นภาพลักษณ์ของแมวจอมเกเร ไงล่ะ(อย่างไรล่ะ)
Wi-chian maat : Or for example, Kao Taem representing the image of cats being extremely mischievous. What do you think?

สีสวาด: ใช่แล้ว
Si Sawat: That’s right!

ผู้บรรยาย: ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพหรือลักษณะที่คนอื่นเห็นหรือคิดว่าเค้า(เขา)เป็น
Narrator: ‘Paap-lak’ means ‘(an) image of someone or characteristics that other people see or think that someone has.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Paap-lak’ (ภาพลักษณ์) basically means ‘(an) image’ in the sense of ‘a picture in your mind or an idea of how someone or something is’ or ‘the way that something or someone is thought of by other people’.

‘Paap-pot’ (ภาพพจน์) basically means ‘(the) imagery created through the use of figurative language’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Three: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

2017: The Ninth Google Translate Challenge

Google Translate

Google Translate, the challenge…

Welcome to the NINTH Google Translate Challenge! This series is especially for language nerds out there (wherever you are).

To recap: Years one through eight…

2009: The First Google Translate Challenge: I ran two sets of Thai phrases through Google Translate. I shared one list online and the other I kept to myself.

2010: The Second Google Translate Challenge: Reran both sets of Thai phrases through Google Translate and created another set to keep to myself.

2011: The Third Google Translate Challenge: Reran everything through Google Translate yet again.

2012: The Fourth Google Translate Challenge: Ditto in 2012 (reran everything through Google Translate yet again).

2013: The Fifth Google Translate Challenge: I added a few fun phrases plus the phrases from a previous post, Thai Sentence Deconstruction.

2014: The Sixth Google Translate Challenge: Besides running everything through Google Translate, I took off all transliteration. You can download the pdfs with transliteration here: Transliteration: Sixth Google Translate Challenge 2009-2014.

2015: The Seventh Google Translate Challenge: Reran everything through Google Translate yet again.

2016: The eighth Google Translate Challenge: Nothing new added – reran everything through Google Translate yet again.

NOTE: As mentioned before, if I get enough people requesting I’ll add a pdf with transliteration for the missing years.

Ninth Google Translate Challenge: 2009-2017…

Be careful! There is swine flu!

2009: ระวัง! มีไข้สุกร!
2010: โปรดระวัง มีสุกรไข้หวัดใหญ่เป็น!
2011: โปรดใช้ความระมัดระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2012: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2013: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2014: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2015: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2016: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2017: ระวัง! มีไข้หวัดหมู!

I have swine flu already, thanks!

2009: ฉันมีสุกรไข้หวัดใหญ่แล้วขอบคุณ!
2010: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้ว, thanks!
2011: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้ว, ขอบคุณ!
2012: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วครับ
2013: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วครับ!
2014: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วขอบคุณ!
2015: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วขอบคุณ!
2016: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วขอบคุณ!
2017: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วขอบคุณ!

I don’t know! Why do you ask?

2009: ฉันไม่ทราบ!ทำไมเจ้าถาม?
2010: ไม่ทราบ! ทำไมคุณถาม?
2011: ผมไม่ทราบ! ทำไมคุณถาม?
2012: ผมไม่ทราบ! ทำไมคุณถาม?
2013: ผมไม่ทราบ! ทำไมคุณถาม?
2014: ผมไม่ทราบว่า! ทำไมคุณถาม?
2015: ผมไม่รู้! คุณถามทำไม?
2016: ผมไม่ทราบ! คุณถามทำไม?
2017: ฉันไม่รู้! คุณถามทำไม?

Did you eat yet?

2009: คุณกินยัง?
2010: คุณไม่กินหรือยัง
2011: คุณไม่ได้กินหรือยัง
2012: คุณกินหรือยัง
2013: คุณไม่ได้กินยัง?
2014: คุณไม่ได้กินหรือยัง?
2015: คุณไม่ได้กินหรือยัง
2016: คุณไม่กินหรือยัง
2017: คุณกินหรือยัง?

Oh no! You’re a liar!

2009: แย่ละ!คุณเป็นคนพูดเท็จ!
2010: Oh no! คุณโกหก!
2011: Oh No! คุณโกหก!
2012: โอ้ไม่! คุณโกหก!
2013: โอ้ไม่! คุณโกหก!
2014: โอ้ไม่! คุณโกหก!
2015: ไม่นะ! คุณโกหก!
2016: ไม่นะ! คุณโกหก!
2017: ไม่นะ! คุณโกหก!

I don’t want to see your face again.

2009: ฉันไม่ต้องการดูหน้าของคุณอีกครั้ง
2010: ฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกครั้ง
2011: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง
2012: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นหน้าคุณอีกครั้ง
2013: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง
2014: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง
2015: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง
2016: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง
2017: ฉันไม่ต้องการเห็นหน้าคุณอีก

He is busy lighting a mosquito coil.

2009: พระองค์คือยุ่งแสงสว่างที่ยุงม้วน
2010: เขาเป็นไฟม้วนยุ่งยุง
2011: พระองค์ทรงเป็นแสงยุ่งขดลวดยุง
2012: เขาเป็นแสงสว่างว่างม้วนยุง
2013: เขาเป็นแสงยุ่งยุงขดลวด
2014: เขาไม่ว่างจุดยากันยุง
2015: เขาไม่ว่างแสงมุ้งม้วน
2016: เขาไม่ว่างแสงขดลวดยุง
2017: เขายุ่งอยู่กับแสงสว่างเป็นยุง

Don’t put any fish sauce on the rice. It stinks!

2009: โปรดอย่าวางใดน้ำปลาใน ข้าว. มัน stinks!
2010: ไม่ใส่น้ำปลาบนข้าว It stinks!
2011: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มัน stinks!
2012: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มันเหม็น!
2013: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มัน stinks!
2014: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ ในข้าว มันมีกลิ่นเหม็น!
2015: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มันเหม็น!
2016: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มันเหม็น!
2017: อย่าใส่น้ำปลาในข้าว มันเหม็น!

The first Google Challenge control group…

I first ran these sentences through Google Translate in 2009 and 2010, but I didn’t post them until 2010 because I wanted to see if anything noticeable happened.

He tells me that he loves me with all his heart.

2009: เขาบอกผมว่าเขารักฉันกับหัวใจของเขาทั้งหมด
2010: เขาบอกว่าเขารักฉันด้วยหัวใจทั้งหมดของเขา
2011: เขาบอกผมว่าเขารักฉันด้วยหัวใจของเขา
2012: เขาบอกฉันว่าเขารักฉันด้วยหัวใจทั้งหมดของเขา
2013: เขาบอกฉันว่าเขารักฉันด้วยหัวใจทั้งหมดของเขา
2014: เขาบอกฉันว่าเขารักฉันด้วยหัวใจทั้งหมดของเขา
2015: เขาบอกผมว่าเขารักฉันด้วยหัวใจของเขาทั้งหมด
2016: เขาบอกผมว่าเขารักฉันด้วยหัวใจของเขาทั้งหมด
2017: เขาบอกฉันว่าเขารักฉันด้วยสุดใจ

Do you speak English?

2009: คุณพูดภาษาอังกฤษ?
2010: คุณพูดภาษาอังกฤษ
2011: คุณพูดภาษาอังกฤษ?
2012: คุณพูดภาษาอังกฤษ?
2013: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
2014: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
2015: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
2016: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
2017: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?

What did the nurse say?

2009: อะไรได้พยาบาลกล่าว?
2010: พยาบาลพูดว่าอะไร?
2011: พยาบาลพูดว่าอะไร?
2012: พยาบาลพูดว่าอะไร?
2013: พยาบาลพูดว่าอะไร?
2014: สิ่งที่พยาบาลพูด?
2015: อะไรที่พยาบาลพูด?
2016: อะไรพยาบาลพูด?
2017: พยาบาลบอกว่าอย่างไร?

That water buffalo meat comes from the north.

2009: นั่นควายเนื้อมาจากทางเหนือ
2010: ที่เนื้อควายมาจากภาคเหนือ
2011: ว่าเนื้อควายมาจากทางทิศเหนือ
2012: ว่าเนื้อควายมาจากทางทิศเหนือ
2013: ที่เนื้อควายมาจากทิศเหนือ
2014: ว่าเนื้อควายมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
2015: เนื้อควายว่าน้ำมาจากทางเหนือ
2016: ว่าเนื้อควายมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
2017: เนื้อควายนั้นมาจากทางเหนือ

Please give me a glass of orange juice.

2009: กรุณาให้ฉันหนึ่งแก้วน้ำส้ม
2010: กรุณาให้แก้วน้ำสีส้ม
2011: กรุณาให้ฉันแก้วน้ำสีส้ม
2012: กรุณาให้ฉันแก้วน้ำส้ม
2013: กรุณาให้ฉันแก้วน้ำส้ม
2014: โปรดให้ฉันแก้วน้ำผลไม้สีส้ม
2015: กรุณาให้แก้วน้ำผลไม้สีส้ม
2016: โปรดให้ฉันแก้วน้ำผลไม้สีส้ม
2017: ขอให้ฉันดื่มน้ำส้มสักหนึ่งแก้ว

The turtle reaches the finish line before the rabbit.

2009: เต่าที่ครบตามเส้นชัยก่อนกระต่าย
2010: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2011: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2012: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2013: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2014: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2015: เต่าถึงเส้นชัยก่อนที่กระต่าย
2016: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2017: เต่าถึงเส้นชัยก่อนที่กระต่าย

The 2010 Google Challenge control group…

These sentences were created in 2010 but kept under wraps until 2011.

How was last night?

2010: เมื่อคืนนี้นี้เป็นยังไงบ้างคะ
2011: วิธีการคืนสุดท้ายคืออะไร
2012: วิธีการคืนสุดท้ายคือ?
2013: วิธีคืนที่ผ่านมา?
2014: วิธีเป็นคืนสุดท้าย
2015: เมื่อคืนเป็นไง?
2016: เมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
2017: เมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

Did anything exciting happen last night?

2010: เมื่อคืนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนที่ฉันไม่อยู่
2011: สิ่งที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืน?
2012: ทำอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืน?
2013: ทำอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่าน?
2014: มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้?
2015: อะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่าน?
2016: มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่าน?
2017: มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หรือไม่?

Sleep comfortably?

2010: หลับสบายไหมคะ
2011: นอนหลับสบาย?
2012: นอนหลับสบาย?
2013: นอนหลับสบาย?
2014: นอนหลับสบาย?
2015: นอนหลับสบาย?
2016: นอนหลับอย่างสบาย?
2017: นอนสบาย?

So very tired today.

2010: วันนี้เหนื่อยมากเลย
2011: ดังนั้นวันนี้เหนื่อยมาก
2012: ดังนั้นวันนี้เหนื่อยมาก
2013: เหนื่อยมากในวันนี้
2014: เหนื่อยมากในวันนี้
2015: เหนื่อยมากในวันนี้
2016: เหนื่อยมากในวันนี้
2017: เหนื่อยมากในวันนี้

Because last night you snored.

2010: เพราะ(ว่า)เมื่อคืนคุณกรน
2011: เพราะคืนสุดท้ายที่คุณ snored
2012: เพราะคืนสุดท้ายที่คุณ snored
2013: เพราะคืนสุดท้ายที่คุณกรน
2014: เพราะคืนสุดท้ายที่คุณ snored
2015: เนื่องจากคืนที่ผ่านมาคุณ snored
2016: เนื่องจากคืนที่ผ่านมาคุณ snored
2017: เพราะเมื่อคืนคุณนอนกรน

Google translate does have กรน /gron/ for snore and การกรน /gaa-rók ron/ for snoring/snore so there’s no excuse to use “snored”.

Thai sentence deconstruction…

I’m adding the sentences from Thai Sentence Deconstruction because the simple sentences show a bit more of what’s going on with Google Translate.

The apple is red.

2013: แอปเปิ้ลเป็นสีแดง
2014: แอปเปิ้ลเป็นสีแดง
2015: แอปเปิ้ลจะเป็นสีแดง
2016: แอปเปิ้ลสีแดง
2017: แอปเปิ้ลเป็นสีแดง

It is John’s apple.

2013: มันเป็นของจอห์นแอปเปิ้ล
2014: มันเป็นแอปเปิ้ลของจอห์น
2015: มันเป็นแอปเปิ้ลของจอห์น
2016: มันเป็นแอปเปิ้ลของจอห์น
2017: มันเป็นแอปเปิ้ลของจอห์น

I give John the apple.

2013: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ล
2014: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ล
2015: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ล
2016: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ล
2017: ฉันให้ John แอปเปิ้ล

We give him the apple.

2013: เราจะให้เขาแอปเปิ้ล
2014: เราจะให้เขาแอปเปิ้ล
2015: เราจะให้เขาแอปเปิ้ล
2016: เราจะให้เขาแอปเปิ้ล
2017: เราให้เขาแอปเปิ้ล

He gives it to John.

2013: เขาให้ไปให้จอห์น
2014: เขาให้มันกับจอห์น
2015: เขาให้มันกับจอห์น
2016: เขาให้มันอยู่กับจอห์น
2017: เขามอบให้กับยอห์น

She gives it to him.

2013: เธอมอบให้ท่าน
2014: เธอให้แก่เขา
2015: เธอให้แก่เขา
2016: เธอให้แก่เขา
2017: เธอให้มันแก่เขา

I don’t give apples.

2013: ฉันไม่ให้แอปเปิ้ล
2014: ฉันจะไม่ให้แอปเปิ้ล
2015: ฉันไม่ให้แอปเปิ้ล
2016: ฉันไม่ให้แอปเปิ้ล
2017: ฉันไม่ให้แอปเปิ้ล

They don’t give apples.

2013: พวกเขาไม่ให้แอปเปิ้ล
2014: พวกเขาไม่ให้แอปเปิ้ล
2015: พวกเขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล
2016: พวกเขาไม่ให้แอปเปิ้ล
2017: พวกเขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล

He doesn’t give apples.

2013: เขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล
2014: เขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล
2015: เขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล
2016: เขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล
2017: เขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล

I gave John an apple yesterday.

2013: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อวานนี้
2014: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อวานนี้
2015: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อวานนี้
2016: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อวานนี้
2017: เมื่อวานนี้ผมให้ John แอปเปิ้ล

She gave John an apple last week.

2013: เธอให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อสัปดาห์ก่อน
2014: เธอให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
2015: เธอให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
2016: เธอให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
2017: เธอให้ John กับแอปเปิ้ลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

We’ll give John an apple tomorrow.

2013: เราจะให้จอห์นแอปเปิ้ลในวันพรุ่งนี้
2014: เราจะให้จอห์นแอปเปิ้ลในวันพรุ่งนี้
2015: เราจะให้จอห์นแอปเปิ้ลในวันพรุ่งนี้
2016: เราจะให้จอห์นแอปเปิ้ลในวันพรุ่งนี้
2017: วันพรุ่งนี้เราจะมอบแอปเปิ้ลให้กับแอปเปิล

Tomorrow we will give an apple to John.

2013: พรุ่งนี้เราจะให้แอปเปิ้ลกับจอห์น
2014: ในวันพรุ่งนี้เราจะให้แอปเปิ้ลกับจอห์น
2015: พรุ่งนี้เราจะให้แอปเปิ้ลกับจอห์น
2016: พรุ่งนี้เราจะให้แอปเปิ้ลกับจอห์น
2017: พรุ่งนี้เราจะมอบแอปเปิ้ลให้กับจอห์น

I must give it to him.

2013: ฉันจะต้องให้มันกับเขา
2014: ผมต้องให้แก่เขา
2015: ผมต้องให้แก่เขา
2016: ผมต้องให้แก่เขา
2017: ฉันต้องให้มันแก่เขา

I want to give it to her.

2013: ฉันต้องการที่จะให้มันกับเธอ
2014: ฉันต้องการที่จะให้มันกับเธอ
2015: ฉันต้องการที่จะให้มันอยู่กับเธอ
2016: ฉันต้องการที่จะให้มันอยู่กับเธอ
2017: ฉันต้องการมอบให้กับเธอ

Phrases from 2013…

These phrases were first checked in 2013 – I held on to them until 2014.

Just how badly do you want it?

2013: คุณไม่เพียงแค่ว่าไม่ดีต้องการหรือไม่
2014: เพียงแค่ว่าไม่ดีคุณไม่ต้องการมันได้หรือไม่
2015: เพียงแค่ว่าไม่ดีที่คุณต้องการได้หรือไม่
2016: เพียงแค่ว่าไม่ดีที่คุณต้องการได้หรือไม่
2017: คุณต้องการมันมากแค่ไหน?

I don’t want anything from you.

2013: ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณ
2014: ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณ
2015: ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณ
2016: ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณ
2017: ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณ

Really? I don’t believe you.

2013: จริงเหรอ? ผมไม่เชื่อว่าคุณ
2014: จริงเหรอ? ผมไม่เชื่อว่าคุณ
2015: จริงเหรอ? ฉันไม่เชื่อคุณ
2016: จริงๆ? ผมไม่เชื่อว่าคุณ
2017: จริงๆ? ฉันไม่เชื่อคุณ

Hah! Well, you’d better start believing it sweetie.

2013: ฮะ! ดีคุณควรที่จะเริ่มเชื่อว่าแฟนมัน
2014: ฮะ! ทางที่ดีคุณควรที่จะเริ่มเชื่อว่ามันแฟน
2015: ฮะ! ทางที่ดีคุณควรที่จะเริ่มเชื่อว่ามันแฟน
2016: ฮ่าฮ่า! ทางที่ดีคุณควรที่จะเริ่มเชื่อว่ามันแฟน
2017: ฮะ! ดีคุณควรเริ่มต้นเชื่อ sweetie

Sigh. You’re such a kidder.

2013: ถอนหายใจ คุณคิดเดอร์ดังกล่าว
2014: ถอนหายใจ คุณเช่น KIDDER
2015: ถอนหายใจ คุณคิดเดอร์ดังกล่าว
2016: เซ็นต์. คุณคิดเดอร์ดังกล่าว
2017: ถอนหายใจ คุณเป็นคนชอบพอ

Yeah. I know. I know.

2013: ใช่ ฉันรู้ว่า ฉันรู้ว่า
2014: ใช่ ฉันรู้ว่า ฉันรู้ว่า
2015: ใช่ ฉันรู้ ฉันรู้
2016: ใช่. ฉันรู้ว่า. ฉันรู้ว่า.
2017: ใช่. ฉันรู้ว่า. ฉันรู้ว่า.

2017: A Curiosity…

At the end of May I was involved in a conversation about Google Translate so I ran the phrases through early, then shared them in a Facebook group. When I checked the sentences again in July these four had changed.

He is busy lighting a mosquito coil.

May: เขายุ่งอยู่กับการยุงม้วนยุง
July: เขายุ่งอยู่กับแสงสว่างเป็นยุง

He tells me that he loves me with all his heart.

May: เขาบอกฉันว่าเขารักฉันด้วยหัวใจทั้งหมด
July: เขาบอกฉันว่าเขารักฉันด้วยสุดใจ

I gave John an apple yesterday.

May: ตอนนี้ฉันให้ John แอปเปิ้ล
July: เมื่อวานนี้ผมให้ John แอปเปิ้ล

Tomorrow we will give an apple to John.

May: พรุ่งนี้เราจะให้แอปเปิ้ลกับจอห์น
July: พรุ่งนี้เราจะมอบแอปเปิ้ลให้กับจอห์น

Google Translate news…

Economist.com: In the past few months free online translators have suddenly got much better. This may come as a surprise to those who have tried to make use of them in the past. But in November Google unveiled a new version of Translate. The old version, called “phrase-based” machine translation, worked on hunks of a sentence separately, with an output that was usually choppy and often inaccurate.

Google Is Using Artificial Intelligence to Make a Huge Change to Its Translate Tool: Teaching machines to truly understand natural language has been one of the biggest challenges facing computer scientists working to advance artificial intelligence. But Google has made real progress in getting computers to look at language as more than just a bag of words, and these advancements are now making their way into its products.

Google Translate, for example, is getting a technical makeover with the introduction of Neural Machine Translation (NMT). Starting today, you’ll notice vast improvements for any translations with Hindi, Russian and Vietnamese. This follows the first go at utilizing NMT in Translate last November, when English, French, German, Spanish, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean and Turkish all saw the same improvement.

Four Google Translate features you’ll use every day: 1) Translate websites to a different language, 2) Translate documents, 3) Build your own phrasebook, 4) Improve your English.

Alphabet debuts ‘Crowdsource’ to help with Google Translate and Maps: Alphabet (Google’s parent company) has quietly introduced a new app in the Google Play Store and is explicitly asking users to get in on the action to help improve widely used, free services like Maps and Translate. The app, Crowdsource, currently has five tasks: translation, translation validation, map translation validation (i.e., making sure something originally named in Hebrew, Arabic or another language is accurately translated into English on Google Maps), image transcription and (what might be the big piece of news here) handwriting recognition.

Share Button
« Older posts